Pěstitelská pálenice vyrábí pravé ovocné destiláty z ovoce dodaného pěstiteli v systému tzv. pěstitelského pálení, jenž je výrazně daňově zvýhodněn.

Pěstitelům nabízíme dva způsoby, jak našich služeb využít: 

  • Při tradičním způsobu, rozšířeném zejména na Moravě, si pěstitel sám založí kvas a po vykvašení ho doveze do pálenice. Může být sám přítomen pálení a aktivně ovlivňovat celý proces. Takto připraveného kvasu však musí být minimálně cca 200 litrů, což odpovídá kapacitě jednoho kotle.
  • Pro méně zkušené zpracovatele je vhodnější přivést čerstvé ovoce (zpravidla jablka nebo hrušky) a ostatní, tj. drcení, moštování, vedení kvasu a pálení nechat na starost pálenici. Pokud dodá více jak 200 kg ovoce, může mít pěstitel pálenku pouze ze svého ovoce, pokud dodá menší množství, bude zpracováno společně s ovocem jiných pěstitelů.

Zpracováváme veškeré běžné ovoce vypěstované na Vašem pozemku. Musí však být dobře vyzrálé, nesmí být nahnilé nebo naplesnivělé. Třešně a višně je nutné odstopkovat. Broskve na zpracování nepřijímáme.

Na výrobu 1 litru ovocné 50 % pálenky je potřeba cca 10 – 20 Kg zralého ovoce v závislosti na cukernatosti a druhu ovoce.

Pálenku stáčíme do přinesených nádob. Dárkové lahve s originální etiketou, stejně jako levné demižony si můžete u nás zakoupit. Nedoporučujeme dávat pálenku do plastových nádob! Nádoby na kvašení (sudy) si můžete u nás bezplatně zapůjčit proti složení zálohy. Nabízíme přípravky pro kvašení ovocných kvasů (ušlechtilé kvasinky, živné soli, enzymy). Prodáváme rovněž dubové soudky na zrání destilátu.

O pěstitelském pálení

Pěstitelské pálení bylo dříve spíše doménou Moravy, ale dnes už si získalo značnou oblibu i v Čechách. Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 322,50 Kč na 1 litr vyrobeného 100% lihu, tzn 162 Kč z litru 50% pálenky. Pokud si však nechá pěstitel vypálit ovocný kvas v pěstitelské pálenici, odvede daň poloviční. Odváděná daň je samozřejmě započtena v ceně za pálení a celnímu úřadu ji platí pálenice. Toto zvýhodnění je omezeno produkcí 60 litrů 50% pálenky na domácnost ročně, služba je určena jen pro fyzické osoby, kvasy lze připravovat pouze z čistého ovoce bez přídavku cukru a výsledný destilát se nesmí prodávat. Ovoce určené pro pěstitelské pálení, musí dle zákona pocházet z pozemku, který pěstitel vlastní nebo ho užívá na základě jiného právního vztahu.

O splnění těchto podmínek, podepíše pěstitel v pálenici prohlášení, kde musí uvést své rodné číslo, plnou adresu a katastrální území pozemku, z něhož ovoce pochází. Prohlášení musí podepsat přímo majitel pozemku. V případě, že pěstitel nemůže být přítomen při předání vypěstovaného ovoce nebo kvasu a výdeji ovocné pálenky, může k tomu zplnomocnit jinou osobu (viz. plná moc ke stažení zde).  Současně je třeba předložit občanský průkaz zmocnitele (majitele  pozemku) ke kontrole údajů. Postačí i fotokopie. Pálenice je povinna tento doklad předkládat finančnímu úřadu a archivovat ho 10 let. 

O pálenkách

Vypálením vlastního ovoce získá pěstitel vysoce kvalitní tzv. pravý nebo ušlechtilý destilát. Převážná většina u nás obchodně vyráběných lihovin dostupných v obchodní síti je míchána z rafinovaného lihu (vyráběného většinou z melasy), umělých dochucovadel a vody. Naproti tomu ovocné pravé destiláty jsou výhradě z přírodního produktu, bez přídavku lihu a dochucovadel. Pěstitelským pálením lze navíc získat originální produkt z vlastního ovoce, jenž se liší podle ročníku, průběhu kvašení, vypálení a jenž lze dále zušlechťovat náležitým zráním. Alkohol z ovocných pálenek je bezpečný, protože z technologického hlediska není možné, aby kvašením ovoce a jeho destilací vzniklo nebezpečné množství metylalkoholu.

Tradičním ovocem, jež je zejména na Moravě spojováno s domácí pálenkou jsou švestky. Naproti tomu jablka a hrušky, která zahrádkářům přebývají především u nás, jsou z tohoto hlediska často opomíjena. Přitom například ve Francii je jablečná pálenka – calvados  hodnocena nejvýše a mnohé značky svou cenou předstihují dokonce originální koňaky. Svou vinu na nedocenění jablečných pálenek u nás nese především to, že jsou často vyráběny z nahnilých či nedostatečně vyzrálých a špatně rozdrcených jablek a jejich kvašení není věnována dostatečná pozornost. Vynikající pálenka je z vyzrálých hrušek, která je ceněna především v Maďarsku, Švýcarsku a Rakousku. Uznávanou specialitou jsou pálenky z  třešní, višní, mirabelek (špendlíků), hroznového vína, meruněk, kdoulí, bezinek a jeřabin.

Pravidla pálení

Důležité informace pro zákazníky pěstitelského pálení

Dle zákona o lihu smí pěstitel pálit pouze ovoce, které si vypěstoval na svém pozemku, nebo na pozemku, který užívá z jiného právního důvodu (toto je třeba doložit např. nájemní smlouvou).

Destilát získaný pěstitelským pálením je zakázáno prodávat!

U předávání ovoce a výdeje pálenky musí být přítomen majitel pozemku. V případě zastupování třetí osobou je třeba doložit plnou moc.

Veškerý destilát je nutno odebrat do konce sezóny – tj. do 30.6.

Doklady o příjmu ovoce a výdeji pálenky si při přebírání zkontrolujte a pečlivě uschovejte.

Příprava kvasu

Vzhledem k častým dotazům a také chybám při přípravě kvasů uvádíme hlavní zásady správného kvašení:

  1. ovoce musí být co nejvíc vyzrálé, zbavené třapin a listů a nesmí být plesnivé nebo nahnilé.
  2. ovoce je nutno dobře rozmělnit – tj. nadrtit nebo vymoštovat. U peckovin při mačkání nerozbít pecky. Je dobré přidat do kvasu ušlechtilé kvasinky, které máme zde v prodeji (zvyšují výtěžnost).
  3. kvasit v plastových sudech zakrytých igelitem s gumou (viz obrázek). Při kvašení vzniká CO2, který kvas chrání před zoctovatěním. Není proto možné sud zašroubovat. Pokud je CO2 příliš, tak se “odfoukne” kolem gumy. V průběhu kvašení co nejméně sud odkrývat a kvas nemíchat. Tento jednoduchý způsob nahradí kvasnou zátku.   
  4. nejlépe kvasit v nižších teplotách (ideálně cca 15 stupňů) a nenechat kvas přestárnout. Hrušky, jablka jsou vykvašeny cca za 1,5 měsíce. Švestky za cca 2 měsíce. Letní ovoce (meruňky, třešně…) cca za 1 měsíc.

Ceník

Ceny platné pro sezónu 2022/2023 Spotřební daň za litr 50% pálenky Zpracování, likvidace výpalků,destilace, ředění + 21% DPH Celková cena 1 litr 50% pálenky Přepočet na 100% lihovitost
Dodaný kvas

89 Kč

151 Kč
240 Kč
480 Kč
Dodané ovoce

89 Kč

161 Kč
250 Kč
500 Kč
Příplatek za zpracování samostatné várky od 200kg

89 Kč

176 Kč
265 Kč
530 Kč

Ke stažení

Zde najdete dokumenty vztahující se k pěstitelskému pálení.

Plná moc k zastupování » 
V případě, že pěstitel nemůže být přítomen při předání vypěstovaného ovoce nebo kvasu a výdeji ovocné pálenky, může k tomu zplnomocnit jinou osobu viz. plná moc.  Současně je třeba předložit občanský průkaz zmocnitele (majitele pozemku) ke kontrole údajů. Postačí i fotokopie

Důležité informace pro zákazníky pěstitelského pálení »
Zde najdete pohromadě ty nejdůležitější informace o pěstitelském pálení.

Jsme řádným členem Unie Destilatérů »
Unie Destilatérů se snaží propagovat poctivý přístup k řemeslu a stavovskou čest. Členové Unie se zúčastňují mnoha školenía degustací. Každý člen musí dodržovat stanovy Unie, legislativu, hygienu provozu a vysokou řemeslnou úroveň.

Příprava kvasu » 
Kvalita ovocného destilátu je zásadně ovlivněna kvasem, ze kterého bude v pěstitelské pálenici vyroben ovocný destilát. Zde jsou základní body, kterých byste se měli držet při jeho přípravě.

Zrání destilátu v dubovém soudku » 
Zrání destilátu v dubovém soudku mu přidává další chuťový rozměr.

Kontakt

Pěstitelská pálenice + Ovocný lihovar

Pražská 161, Radlík, Jílové u Prahy, 254 01

tel.: +420 224 282 693
e-mail: palirnaradlik@seznam.cz

Kancelář Praha
tel: +420 224 231 834
e-mail: apros@centrum.cz

Provozní doba:
Úterý a čtvrtek – 8:00 do 16:00 hod
Sobota – 10:00 do 17:00 hod

Od 1.7.24 do 31.7.24 bude dočasně zavřeno i v sobotu.

Pondělí, středa, pátek, neděle – ZAVŘENO